Повернутися назад

Загальний опис Energo-S

Програмне забезпечення Energo-S є складовою частиною системи АСКОЕ ТОВ «ТЕГА» та призначений для:

  • автоматизації збору та обробки даних обліку електричної енергії підприємства;
  • комерційних розрахунків між промисловим підприємством та енергопостачальною організацією за електричну енергію;
  • аналізу і ефективного управління режимами електроспоживання підприємства на основі оперативної та достовірної інформації про об’єми енергоспоживання;
  • моніторингу миттєвих параметрів електричної мережі;
  • локалізації втрат і крадіжок електроенергії при передачі її субспоживачам.

Програмне забезпечення Energo-S складається з трьох основних модулів: модуль опиту, основний модуль, модуль моніторингу.

Модуль опиту

Даний модуль Energo-S призначений для отримання облікових даних з точок обліку електроенергії та занесення їх у базу даних серверу АСКОЕ. Модуль являє собою сервісну програму, яка працює у автономному режимі і опрацьовує команди основного модулю.

Основний модуль

Призначенням даного модулю є конфігурація точок обліку електроенергії, збереження даних про точки обліку у базі даних серверу АСКОЕ, формування команд для модулю опиту, виклику модулю моніторингу, обробки та аналізу отриманих облікових даних, прогнозування показників, виведення результатів, а також занесення необхідних показів точок обліку в базу даних в ручну оператором. Основний модуль являє собою програму, яка містить інтерфейс користувача. Керування роботою ведеться за допомогою головного меню програми і кнопок швидкого доступу.

Модуль моніторингу

Модуль моніторингу призначений для аналізу показів точок обліку в режимі реального часу.

Структурна схема роботи программного комплексу Energo-S
Структурна схема роботи программного комплексу Energo-S