Повернутися назад

Етапи створення АСКОЕ

Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, це процес що займає від одного до декількох місяців, в залежності від багатьох важливих факторів (таких як кількість облікових точок та їх віддаленість від серверу АСКОЕ, розміщення обладнання на об'єктах, різного роду складності прокладання інформаційних ліній тощо). В зв'язку з цим впровадження системи здійснюється в декілька етапів:

1. Обстеження підприємства

На першому етапі впровадження АСКОЕ необхідно зробити повне обстеження підприємства та об'єктів обліку.

Об'єктами обліку є всі розподільчі пристрої (РП) трансформаторних підстанцій (ТП) чи електрощитових, де згідно технічних умов на електропостачання, підприємством буде здійснюватися облік спожитої активної та генерованої реактивної електроенергії. Усі об'єкти досліджуються на можливі місця встановлення та підключення лічильників електроенергії, трансформаторів струму (і трансформаторів напруги, при напрузі живлення в точці обліку більше 1 кВ) та комунікаційного обладання системи (перетворювачів, блоків живлення, модемів тощо). Визначаються варіанти створення основних та резервних каналів передачі даних:

 • при передачі даних з допомогою кабельних ліній, необхідно уточнити місця та траси їх прокладання від об'єкту обліку до серверу АСКОЕ, можливість підключення до існуючої локальної мережі підприємства (TCP/IP) чи іншої спеціальної мережі;
 • при передачі даних засобами безпровідного зв'язку (радіоканалами, GPRS, Internet, Wi-Fi), необхідно уточнити розміщення цих засобів для максимального зменшення радіозавад, чи можливість встановлення додаткового обладнання для покращення стійкості сигналу (антени, підсилювачі тощо).

Сервер АСКОЕ встановлюється на новому або ж на існуючому комп'ютері з обов'язковим доступом до локальної мережі підприємства (TCP/IP) для можливості створення автоматизованих робочих місць (АРМ) користувачів системи. При відсутності локальної мережі, функції серверу АСКОЕ суміщаються із функціями АРМ, а доступ до лічильників надається на основі вибраного раніше способу передачі даних (радіоканалами, GPRS, Internet, Wi-Fi).

2. Розробка, узгодження і затвердження технічного завдання

Технічне завдання на проектування розробляється на основі договору між підприємством-замовником та підприємством-розробником АСКОЕ. Технічне завдання розробляється у відповідності до нормативних документів України щодо концепцій і стандартів проектування, побудови та впровадження АСКОЕ, правил користування електричною енергією тощо.

В тексті технічного завдання обов'язково зазначаються:

 • етапи створення, зміст та склад робіт по створенню та впровадження АСКОЕ, умови та планові терміни їх виконання;
 • загальна характеристика об'єктів обліку та підприємства в цілому;
 • обумовлюються вимоги до структури та функціональності, надійності та функцій, що повинна виконувати система;
 • вказуються вимоги до експуатації, технічного обслуговування, ремонту системи, чисельності та кваліфікації обслуговуючого персоналу;
 • обумовлюються вимоги щодо достовірності інформації, її захисту від зовнішніх впливів та збереження інформації при можливих відмовах чи аваріях;
 • вказуються вимоги до технічного забезпечення (лічильників електроенергії, трансформаторів струму і напруги, комунікаційного обладнання та ін.);
 • наводиться структурна схема побудови АСКОЕ на підприємстві та інша необхідна інформація.

Після розробки, технічне завдання узгоджується та затверджується підприємством-замовником, енергопостачальною організацією та всіма зацікавленими особами, після чого створення АСКОЕ переходить на наступний етап.

3. Розробка, узгодження і затвердження робочого проекту

Робочий проект на сторення автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії розробляється на основі затвердженого технічного завдання на проектування та у відповідності до нормативних документів України щодо концепцій і стандартів проектування, побудови та впровадження АСКОЕ, правил користування електричною енергією тощо.

Робочий проект повинен містити вичерпну інформацію про:

 • об'єкт автоматизації, його опис та загальні харатеристики;
 • основні технічні рішення щодо структури АСКОЕ та її взаємозвязку з іншими системами, режими функціонування;
 • перелік функцій та задач, що повинна виконувати система, кількість та кваліфікація обслуговуючого персоналу системи;
 • рішення по комплексу технічних засобі, їх розміщення та способів встановлення;
 • вимоги щодо інформаційного та програмного забезпечення системи;
 • заходи по підготовці об'єкту та порядок вводу системи в експлуатацію
 • графічні креслення функціональної схеми АСКОЕ, однолінійної схеми електропостачання підприємства, плани розміщення обладнання на всіх об'єктах обліку, схеми підключень всьго комунікаційного обладнання та лічильників електроенергії.
 • специфікацію обладнання та матеріалів;
 • необхідну інформацію по налаштуванню та обслуговуванню обладнання та програмного забезпечення, якщо такої немає в документації.

Після розробки, робочий проект узгоджується та затверджується підприємством-замовником, енергопостачальною організацією та всіма зацікавленими особами.

4. Постачання устаткування та матеріалів

Згідно затвердженого робочого проекту підприємством-постачальником АСКОЕ здійснюється постачання устаткування, обладнання та матеріалів, необхідних для створення системи.

5. Виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт

Всі монтажні роботи на об'єктах обліку здійснюються підприємством-виконавцем, згідно робочого проекту та графічних креслень, після чого виконуються пуско-налагоджувальні роботи та ввід системи в дослідну експлуатацію на узгоджений термін (переважно один робочий місяць).

6. Дослідна експлуатація системи

Ввід в дослідну експлуатацію здійснюється комісією у складі представників підприємства-замовника, підприємства-виконавця, енергопостачальної компанії і оформляється актом вводу в дослідну експлуатацію.

Якщо під час дослідної експлуатації виявилось, що АСКОЕ не відповідає вимогам технічного завдання, підприємство-виконавець та підприємство-замовник складають двохсторонній акт з переліком необхідних доробок та виправлень, порядком їх проведення і умовами фінансування.

7. Навчання обслуговуючого персоналу

Обслуговуючий персонал в залежності від розподілу свої службових обов’язків повинен пройти навчання або самопідготовку по користуванню та обслуговуванню АСКОЕ. Навчання здійснюється на виробничій базі підприємства-розробника або безпосередньо на робочому місці.

 • адміністратор АСКОЕ, в міру своєї підготовки, проходить курс навчання по основних можливостях та особливостях роботи програмного забезпечення АСКОЕ та СУБД;
 • користувачі АСКОЕ, при знанні операційної системи, достатньо ознайомитись з інструкцією користувача програмного забезпечення АСКОЕ;
 • весь сервісний персонал АСКОЕ повинен пройти підготовку по вмінню налаштовувати та діагностувати комунікаційне обладнання та канали зв’язку АСКОЕ.

8. Метрологічна атестація АСКОЕ

Підчас проходження дослідної експлуатації, підприємство-замовник подає створену АСКОЕ в органи Держстандарту на Державну метрологічну атестацію (ДМА). Технічне забезпечення ДМА здійснює підприємство-виконавець.

9. Переведення системи у промислову експлуатацію

Успішне проходження дослідної експлуатації та свідоцтво про метрологічну атестацію є підставою для вводу АСКОЕ в промислову експлуатацію з нормованою в свідоцтві похибкою.

Ввід в промислову експлуатацію здійснюється приймальною комісією, про що оформляється акт вводу в промислову експлуатацію, який підтверджує технічну, метрологічну і організаційну готовність введення в роботу АСКОЕ.

До складу приймальної комісії повинні входити представники: підприємства-замовника, підприємства-виконавця, енергопостачальної організації та всіх інших зацікавлених сторін.

10. Гарантійне, післягарантійне обслуговування

Підприємство-виконавець зобов'язується здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування системи, при виході з ладу будь-яких компонентів системи, що ним постачалися, згідно гарантійних умов. Післягарантійне обслуговування АСКОЕ може здійснюватися як підприємством-виконавцем, так і іншими підприємствами, що мають на це право.

11. Технічна та консультаційна підтримка впродовж усього часу існування системи

Підприємство-розробник може надавати послуги по технічній та консультаційній підтримці впровадженого АСКОЕ на умовах робочого проекту (якщо такі передбачені) або окремого договору.

Додаткова інформація

Скорочення і терміни

 • АРМ - автоматизоване робоче місце;
 • АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електроенергії;
 • ДМА - Державна метрологічна атестація.
 • РП - розподільчий пристрій;
 • ТП - трансформаторна підстанція;
 • GPRS - надбудова над технологією мобільного зв'язку GSM, що здійснює пакетну передачу даних (англ. General Packet Radio Service);
 • GSM - глобальний цифровий стандарт для мобільного стільникового зв'язку, з розділенням частотного каналу (англ. Global System for Mobile communications);
 • Internet - всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних;
 • TCP/IP - набір мережевих протоколів різних рівнів моделі мережевої взаємодії, що використовуються в комп'ютерних мережах (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
 • Wi-Fi - торгова марка Wi-Fi Alliance для безпровідних мереж (англ. Wireless Fidelity);

Примітки

Розробником системи, постачальником та виконавцем робіт по створенню АСКОЕ може виступати як одне підприємство, так і декілька окремих підприємств;