Повернутися назад

Що таке АСКОЕ?

АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії, яка являє собою комплекс технічних і програмних засобів для обліку спожитої електроенергії. За своєю структурою АСКОЕ являється переважно дворівневою системою, яка складається із нижнього та верхнього рівнів.

Нижній рівень АСКОЕ складається із засобів вимірювання, обліку та зберігання даних. До таких засобів належать:

  • вимірювальні трансформатори струму;
  • вимірювальні трансформатори напруги;
  • багатофункціональні електронні лічильники електроенергії, які дозволяють здійснювати облік як спожитої, так і генерованої активної та реактивної потужності в багатотарифних режимах, вести графіки навантажень, здійснювати моніторинг параметрів мережі тощо;
  • комунікаційне обладнання, що забезпечує передачу всіх облікових даних від лічильників до верхнього рівня системи. До такого обладнання належать перетворювачі інтерфейсів, модеми GSM та радіозв’язку, сервери доступу TCP/IP.

Компоненти нижнього рівня системи монтуються в розподільчих пристроях споживача та забезпечують зберігання облікових даних у енергонезалежній пам’яті лічильників, створення каналів зв’язку для передачі збережених даних на верхній рівень.

Верхній рівень АСКОЕ складається із:

  • серверу збору, передачі, обробки і зберігання даних, який являє собою персональний комп’ютер із встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням Energo-S та програмою керування базами даних;
  • комунікаційного обладнання верхнього рівня системи (мережеві плати, перетворювачі інтерфейсів, модеми);
  • автоматизованих робочих місць (АРМ) користувачів системи (операторів, розрахункових груп, головного енергетика та ін.).

Компоненти верхнього рівня дозволяють в автоматичному режимі, або за запитом оператора, здійснювати зчитування облікових даних з нижнього рівня, обробляти їх необхідним чином та зберігати в базі даних, до якої надається доступ для АРМ в межах локальної мережі підприємства.

Варіанти побудови АСКОЕ та комунікаційні можливості системи
Варіанти побудови АСКОЕ та комунікаційні можливості системи

Так як точний облік спожитої та генерованої електроенергії є важливою частиною господарської діяльності підприємства, АСКОЕ дозволяє правильно організувати електроспоживання підприємства та збільшити точність облікових даних, що значно впливає на раціональне та економічне споживання енергоресурсів.